T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği